Forside
 
 
 
Bunkeflo-modellen

2008-06-17

Seminar - UngChans - 16. oktober 2008

Bunkeflo-modellen - en sundhedsfremmende livsstil
Bunkeflo model handler om at støtte en ny livsstil, især i skolerne, men også i virksomheder og organisationer, og af alle individer i samfundet. AB + Sundhed Knowledge! Bunkeflo model er at udbrede konceptet fra den vellykkede Bunkeflo-projekt, som i dag har modtaget den højeste akkreditering politiske, sportslige og forskningsformål. Bunkeflo Projektet er nu en kendt og bad om velfærd projekter i hele landet. Sundhed + Knowledge! formidler model for skoler og virksomheder.

Investering i sundhed og viden er to centrale udviklingsområder faktorer for den enkelte, virksomheden og samfundet. Vi har nu en stærk viden om, hvad der påvirker vores sundhed positivt eller negativt. Men mange af os har en passiv livsstil.

Investering i sundhed og viden er to centrale udviklingsområder faktorer for den enkelte, virksomheden og samfundet. Bunkeflo model vision er at skabe muligheder for en sund livsstil.

Som samfundet ændrer sig, også opfattelsen af, hvad der er sundt. Dag, når lægevidenskaben er mødt med stor succes med at kurere sygdomme, er de andre sundhedsmæssige faktorer, der kommer op. Det sidste århundrede har betydet en menneskelig revolution - vores levetid er steget med 25 år! Men kun fem år kan henføres til sundhedspleje, med hensyn til diagnose og behandling. De resterende år er en kombineret effekt af alle bestræbelserne for en bedre livskvalitet og luksuriøse LEVE.


Trivsel har bivirkninger
Velstand i dagens samfund har klare bivirkninger. Flere og flere mennesker har skiftet luksuriøse LEVE mod fellevnad. På trods af den viden om, hvordan vi skal bo der, mange af os har ikke vaner og færdigheder for at kunne leve et aktivt liv.

I overgangen fra industrisamfund til vidensamfund, vi har rationaliseret væk deres fysiske aktivitet fra vores dagligdag, vi spiser forkert og for meget i forhold til vores behov for energi, ryger for meget, osv.

Stress er blevet flyttet fra det transporterende agenturer for vores vigtigste organ - hjernen. Vi er hurtigt at tage os passivitet og komfort som den nye globaliserede 24-timers samfund, men vi har ikke indset konsekvenserne af den nye livsstil.

Nu ser vi, hvordan sygdommen spredes på en næsten usandsynligt måde med en kraftig stigning i både de fysiske, psykiske og sociale sundhedsmæssige problemer på mange milliarder. Vi ser, at selv vores børn begynder at tage en negativ sundhed livsstil. På trods af synet af disse fænomener, der bekymrer os mere, når vi kommer parabol, bredbånd og bilen inspiceret.


Alarmerende sundhed fakta
Farmaceutiske omkostninger har været i Sverige for 20 år steget fra 3,7 milliarder til 23 milliarder og vokser med 10-15% om året! At vi fortsætter med at være inaktive, og det er et "kollektivt selvforsvar bedrag."

Skolen er blevet marginaliseret genstand for sport og sundhed. Forældre og alle andre i den voksne generation udøver mindre og mindre. I Sverige, kun 25% af befolkningen en bevægelse niveau på linje med, hvad de sundhedsmæssige krav. I offentlige bygninger, vi kalder for nødhjælp trapper, og hver bil rejsen er kortere end 5 km.

Selv børn er på farten lavere i dag. Spontan aktivitet udendørs er gået tabt, alt er organiseret, kørende i bil, computere og tv spiller en stadig vigtigere tid. Vi mener, at vi er moderne mennesker. Men biologi er ikke til forhandling. Vi er underlagt de samme biologiske love, som for tusinde år siden. Vi må ikke miste betjeningsvejledningen for livet!

Et meget sigende eksempel kan være, når vi sammenligner os med vores nabo Danmark. I København, mænd har en gennemsnitsalder på 68 år! Traveling Man 2 mil til Malmø således i live man i 74 år, og fortsætter med rejsen 12 mil nord til Fredericia således i live man til 78 år. Dette siger meget - Danmark er nu betaler for deres livsstil for at tage fra dette tabte rigdom!


En aktiv hverdag
Fysisk inaktivitet er nu vores største livsstils-relaterede risikofaktor for den såkaldte Velfærd sygdom dommere. Vi ved også, at den forholdsvis moderate reaktion af en individuel markant at mindske deres risiko for frakturer, hjerte-karsygdomme, diabetes, tyktarmskræft, stress osv.

Virkningen vil allerede når de forlader sofflocket! Men vi har et misforhold mellem viden, og hvordan vi lever. Der er ikke kun med information. Vi skal skabe støttende miljøer, hvor en aktiv hverdag fremmes. Sundhed er ikke kun fysiske ydeevne - den "føler sig godt" betyder også, de sociale og psykiske velbefindende.

Vores samfund i dag udviklet sig utroligt hurtigt, og hvor viden er stigende og er konstant til rådighed. IT samfund belønner innovation stabilitet. Vi bliver mere individualiserede og vi tror på og lever af færre traditioner. Vi tror ikke længere i det foregående myndigheder og mange tabere. Vi er på vej mod en enkelt samfund. Da det bliver stadig vigtigere for borgerne at tage stilling til alt, er det vigtigt at tilbyde alternativer, der fører til en aktiv livsstil som en del af hverdagen.

Opfattelsen af, hvad der er sundhed varierer afhængigt af alder og liv situation du er i. Det er naturligvis vigtigt at tilpasse aktiviteterne i disse faktorer - den vigtigste er, at det forbliver aktiv.


Fokus på fitness
Det er klart, at 2000 indlæg ikke blot kan fokusere på, hvad der forårsager sygdommen, den lidelse og symptom. Vi har så meget at tænke over, hvad der gør mennesker raske. Vi vil identificere, hvordan vi kan fremme en sund livsstil, så vi fremmer sundhed - så vi helbrede eller udsætte medicinsk sygdom.

Det vil være indlysende at udskrive motion på recept sygdomsforebyggelse eller behandling foranstaltning. Sundhed er et bredt begreb, og tæt knyttet til den enkeltes personlighed og livsstil. Det handler om følelsen god, har ressourcer til at klare hverdagens krav, såsom fysik, psykiske og sociale færdigheder, så vi kan opnå en god livskvalitet og balance i livet. Derfor skal vi tænke sig om og tage en promotivt tilgang, hvor vi støtter miljøer, der fremmer, give viden og færdigheder, og som kræver folk til at ændre "risikofaktor" til "risikofaktor".


ARENA
Ændringer i retning af en sundere livsstil kræver en privat enkeltes - det koster en egen holdning. Vi taler om intervention, som er en af de mest vanskelige, da der er og der er ikke nok fælles sundhedsoplysninger. Vi må derfor støtte arenaer, der kan blive sundhedsfremme. Førskole / skolen og på arbejdspladsen er to fysiske arenaer.

De fleste ved nu, hvordan man kan leve sundere, men en sådan livsstil, der ikke er etableret, især blandt mange. Så vi har viden om, hvordan vi skal leve at føle sig godt, men vi har ikke de færdigheder og miljøer for dette. Det gør de sundhedsmæssige stadioner vigtigt at skabe betingelser for fysisk aktivitet og en sund holistisk tilgang til livet!


Førskole-og skole
Barnets tre vigtigste sociale miljøer, familie, skole og sportsorganisationer. Hvordan de interagerer i dag? Kunne det være bedre at mødes oftere og taler om, hvad der er vigtigt for børn og hvordan kan sammen skabe bedre betingelser - "det kræver en hel landsby til at rejse et barn."

For at imødekomme fremtidige krav, børnene i løbet af det vigtige skole, når at vokse, får at opnå viden og voksende omfang af holdninger, vaner og færdigheder, som samfundet kræver. Viden er i stigende grad en forgængelig vare, og dette betyder, at færdigheder bliver stadig vigtigere.

Vi har brug for en livsstil, der giver mulighed for sundhed i et livslangt perspektiv. Fysiske, psykiske og sociale modning er svært at lære som voksen og alders-relaterede vækst såsom ben ikke kan benytte sig efter skole!

Det er den obligatoriske skole nu også et medicinsk problem. Vi kan ikke i dagens informationssamfund, hvor skolen ikke længere er en naturlig myndighed, at kræve, at skolen selv skal være ansvarlig for barnets generelle udvikling. Det kræver alles ansvar, engagement og indlevelse.

I dagens net samfund må alle støtte arena skole - først derefter bliver det en naturlig autoritet. Det betyder, at skolen af lærere som pædagogisk tilsynsførende skal åbne sig mod omverdenen på en helt anden måde.

Skolen kan ikke kun betragtes som en omkostning, men er nok vores mest vigtige og strategiske udvikling af instrumenter, der kan støtte og tilskynde til livslang læring. Uddanner skolen i dag at opfylde industrielle samfund eller videnssamfundet behov og krav?


Moralske kraft
Den moralske magt, især sportsverdenen, har en fantastisk mulighed for at blive en ledende og udviklende faktor, der kan støtte og samarbejde med morgendagens skole. Men når dagens sportsverdenen må forstå, at det ikke kun eliten af erhvervslivet, men i en meget høj grad på evnen til at tilbyde alle mennesker i samfundet har mulighed for fysisk aktivitet, selv for den ældre generation.

Det krævede en større nytænkning af idrætten ellers vil vi miste mange børn og unge. En nytænkning sportsverdenen har en mulighed for at arbejde med skoler og andre organisationer bliver en drivende kraft i samfundet. Dette rejser en ny mulighed for at sikre deres finansiering. Det er nu ved at genopdage sin troværdighed.


Arbejdsplads
Ansatte Sundhed er en virksomheds vigtigste ressource, især da vi i dag i stigende grad give vores hjerner og ikke muskelkraft på vores virksomhed. Dette kræver en helt ny tilgang til, hvordan vi kan få en menneskelig tilgang baseret på menneskers evne og ikke IT-samfundet. Vi ser i dag en kraftig stigning i sygefravær relateret til stress-lignende symptomer, at der skal være en advarsel til alle.

Sundhed er en strategisk ressource og en del af virksomheden logik. Det er klart, at promotiva, forfremmelse, den tilgang, der præger Bunkeflo-modellen kan anvendes direkte i et selskab, der fokuserer på, hvad der gør mennesker raske, og at de føler sig godt. Mennesker, der føler sig godt arbejder også godt og trives på arbejdspladsen!


A sundhed livsstil
Bunkeflo-projekt, der startede i 1999 ved Meadow Easy School i Bunkeflostrand uden for Malmø, er et samarbejde mellem skolen og den lokale idrætsforening, Bunkeflo Idrottsförening. Projektet er også et videnskabeligt spørgsmål, og børnene undersøgt i alle henseender i 9 år af et stort antal videnskabelige institutioner på University Hospital og Malmö Universitet. Dette er en række spørgsmål både af natur hårde og bløde data.

Skoleinspektør på skolen selv har truffet beslutningen, at skolen er en "sundhed arena", og at stoffet Sport og Sundhed er en daglig og obligatoriske sikkerhedsforanstaltninger i skole, lige så vigtigt som at læse, skrive og regne.

Alle børn i Bunkeflostrand starter skolen har en daglig lektion Idræt og Sundhed, og til sidst, alle fra lønklasse 1 for at gå 9 har samme tilstand. I dag har alle børn i lønklasse 1-4 fysisk aktivitet dagligt, og en ny klasse, kan hver akademiske år. Emnet vil være at give barnet færdigheder og en evne til at tage ansvar for deres sundhed i et livslangt perspektiv.

Den fysiske aktivitet drejer sig om viljen til at færdes og at opdage, at en beherskelse af hans krop. Race og ydeevne forvalter den sportslige fritidsaktiviteter. Principalen har også prioriteret at arbejde som et meget vigtigt strategisk spørgsmål for hele skolen og samfund - en lærer med sundhed uddannelse var ansvarlig for halv tid arbejde som en sundheds-promotoren - et nyt fag i skolerne. A sundhed blev dannet. Skolen har også forældrene selv startet en föräldraförening i Bunkeflo Project ånd.

# Videnskabelige spørgsmål i Bunkeflo-projektet er: Kan samarbejde med en idrætsforening opnå en stigning i fysisk aktivitet i skolen?
# Kan et sådant samarbejde med øget fysisk aktivitet, ændrer helbred problem for både unge og gamle i et samfund med en bedre fremtid sundhed?
# Giver øget fysisk aktivitet hurtigere bedre fysisk, mental og social modenhed voksende børn?


Dette vil være en lang række andre spørgsmål. Deltagende klinikker / institutioner er: pædiatriske, børne-ungdoms-psykiatrien, Ortopædi, fysiologi, community medicine, læreruddannelse college og tand-sundhed. Vi er allerede begyndt at se positive videnskabelige resultater!


Udfordringen for de sportslige
Sport i form af en fodboldklub i landsbyen, Bunkeflo IF, skolen tilbudt sine tjenester og har nu ansat en sports involveret i skole og hjælper med deres fysiske aktivitet.

Sundhed initiativtager og sportslige leder også har til opgave at skabe mere samarbejdsvillig kanaler - FRISKIS & SVETTIS, udendørs aktiviteter, Malmö Bellevue tennis klub og MIA deltager i projektet og støtte det gennem deres moralske kraft.

Skole og Bunkeflo IF har regelmæssige møder omkring tænker "det kræver en hel landsby til at rejse et barn." Bunkeflo IF har gjort for hele sit föreningsidé at være en sundhedsfremmende sportsforening, hvor trækket er at forsøge at skabe betingelser for alle generationer skal have adgang til fysisk aktivitet. Dette omfatter bl.a. betydet, at det startede aktiviteter for børn med DAMP, mentalt retarderede, "tider" for alle Bunkeflostrand mm Foreningen ønsker at forsøge at finde ordninger for den fremtidige sportsgrene erhvervslivet til at arbejde.

Det er en udfordring for alle idrætsklubber i landet, for at se, om deres aktiviteter, og overveje, hvordan det er et sundheds-afspiller til alle i samfundet!

Bunkeflo IF forbereder sig nu at være "apotek" med skolen, når læger begynder at udskrive for fysisk aktivitet på recept, ifølge FYSS vedtaget i efteråret 2001.


Fysisk aktivitet i landets skoler
Bunkeflo-projektet er blevet præsenteret for de nationale sport (National Sports Board), politik (Sport og skoler), og medicin forskning. Vi føler en utrolig støtte og legitimitet.

Bunkeflo-projektet har undersøgt hele det svenske skole-systemet om, hvor meget sports-relaterede undervisning, der er, hvor mange skoler har indtaget den holdning, at sundhedsfremmende arbejde, hvor mange studerende ikke har kvaliteter i emnet Idræt og Sundhed i lønklasse 9, rektor's tilgang til emnet. Denne enestående national undersøgelse præsenteret på sport's Parlamentariske / National Sports møde i maj 2001. Det viste, at Sverige har en alt for lidt idræt og sundhed, især i store byer.

For nylig, at undervisningsminister Thomas Östros vist, at han begynder at forstå betydningen af fysisk aktivitet i skolerne. Vi har brug for mere fysisk aktivitet i dag, fordi vi har en mere passiv livsstil. Det er derfor vigtigt, at skolen kan fungere som en arena for den vigtige sundhed - der når ud til alle børn, og kan give dem mulighed for at tage ansvar for deres sundhed i et livslangt perspektiv.


Bunkeflo model
Interesse i erfaringerne fra Bunkeflo-projektet har været stor. For at drage fordel af den viden hentes fra projektet skabt Bunkeflo model, som nu spreder sig til skoler og virksomheder rundt om i landet. Company Sundhed + Knowledge! Bunkeflo model blev skabt for at øge bevidstheden i landet.

Bunkeflo model ideologi er enkel, og det budskab, som deles af det store flertal. Dagligdags fysisk aktivitet er gjort mulig ved at identificere handelssystemer for sundhedsfremme, og samarbejdet mellem disse skabe nye muligheder. Sportsklubber og gjort det muligt for virksomheder at blive en operatør af sundhed, ikke kun inden for deres egne aktiviteter, men også i samarbejde med skolen.

Key Person at arbejde strategisk med sundhedsspørgsmål er lederen og lederen - har støtte, hvor der ikke er nogen grænser!

Det er let at starte virksomhed inden for rammerne af Bunkeflo model. Sundhed + Knowledge! tilbyder skoler i Sverige til at blive medlemmer af Bunkeflo model net. Virksomhederne opfordres til at blive partnere til at støtte sundhedsfremme Sundhed + Knowledge! beskæftiget, og at tage Bunkeflo model på arbejdspladsen.

Dette er en hård og dedikeret arbejde, som vil tage tid, fordi det er, at folk har til deres livsstil og forhåbentlig gøre et paradigmeskift.

 
   (C) 2005 Sundhed + Knowledge! Bunkeflo model - Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den - Web of leXorNet

 © 2020 Syn & Indlæring
Webzoo - Joomla design