Forside
 
 
 
Dorthe Borgkvist - CV og Litteraturliste

Dorthe Borgkvist har i mange år undervist danske optometrister og er forfatter på Det gode syns betydning for læseprocessen 1998, der modtog en pris på 25.000 kr.


Dorthe har undervist og/eller holdt kurser for:
Adoptivforeningen, Piskesmældsforeningen og SFO-personale, børnehavepersonale, skolelærere, speciallæselærere, skolepsykologer, læger, sundhedsplejersker, øjenlæger, atleter, forældre til børn med læse- eller indlæringsbesvær med flere.

 

 

2011 - Hjernens gåder. Kursusforløb á 16 lektioner på Århus Folkeuniversitet.  

2011 - Deltagelse i "Skole og Forældre" Regionskursus. "Din teenager skal coaches - ikke opdrages" ved Arne Nielsson. "Verdens bedste folkeskole - kan man det uden mad" ved Trine Vestermark Hansen og Jesper Schaarup. "Introduktion til forældrelinjen" ved Solveig Gaardsmand.

2011 - Positiv Psykologi. Kursusforløb på Århus Folkeuniversitet på 12 lektioner.

2010 - Deltagelse i "Skole og Forældre" Regionskursus (Hvert år)

2009 - 'Kognitiv adfærd' ved psykolog Jeppe Budde,18 lektioner på Århus universitet.

2009 - 'Motorik, indlæring og hjernens udvikling ved for tidligt fødte'. Deltagelse i Kursus i Odense.

2009 - 'The 20th European Conference of Neuro-Development i England'.

2009 - Artikulationskursus ved John Brogård.

2009 - Autorisation fra Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab ApS. Praktiserer lydterapi - audiometri og dikotisk lytning - med udarbejdelse af individuel lydterapi.

2008 - Informationskursus ved Kjeld Johansen og Optikerforeningen på Randers Tekniske Skole

2008 - 2 dage ved Nordisk Kongres for børn med læsevanskeligheder, Bornholm, Danmark.

2008 - Informationskursus ved Ann-Elisabeth Knudsen: Er der hul igennem

2007 - Opfølgning på anvendelse af audiometri og dikotisk lytning ved Kjeld Johansen, PhD,  Baltic Dyslexia Research lab.

2006 - Informationskursus ved Ann-Elisabeth Knudsen: "Seje drenge og superseje piger"

2006 - Diplom for 10 år som gymnastiklærer i HIK Harlevs gymnastikafdeling.
        
2006 - 2 dages kursus i anvendelse af audiometri og dikotisk lytning ved Kjeld Johansen, PhD, Baltic Dyslexia Research lab.

2006 - 5 dages kursus i Visio-Cognitive Development ved Harry Wachs i Washington, USA.

2006 - 19 timers undervisning i Kraskin- Skeffington Symposium on Vision, Washington, USA.   

2005 - Kursus i svagsynede børn og unge ved Jette Marker, Danmark.           

2004 - Kursus i udvidet synsprøveanalyse ved optiske fagskolelærere Ivan Nisted og Thomas Østergaard Pedersen.

2003 - 30 lektioner i Videreuddannelse i grundmotorik ved børnelæge og forfatter Bente Pedersen og motoriklærer Anne Brodersen.

2003 - 3 dage ved Congress of Behavioral Optometry.    

2003 - 27 timers kursus i Piagetians Visual-Cognitive Development ved Harry Wachs i Washington, USA.

2003 -  Kursus i Håndtering af den myopiske klient (den nærsynede klient) ved Paul Alan Harris i USA.

2002 - Fødte en søn -Jacob.
       
2002 - 3 dages opfølgende kursus om skelen og ‘dovent øje’, Strabismus and Amblyopia ved Donald J. Getz.

2002 - Kursus i prismer og brillekorrektion og hvornår der bør trænes i stedet ved Ivan Nisted, Optiker Faghøjskolen.

2001 - 2 dages kursus i Neurologisk forståelse for 3D-syn ved Morton Daviess, Washington, USA.

2001 - Kursus i Børn og Synsprøver ved speciallæge i øjensygdomme overlæge Hans Ulrik Møller, Viborg Sygehus, Danmark.

1999 - Kursusrække: 33 timers undervisning i Okulær Neuroanatomi ved Dick Bruenech, PhD, Højskolen i Buskerus, Norge.

1999 - 2 dage ved Faglig Konference, Middelfart, Danmark.

1999 -  Medlem af Dansk Optometri og Kontaktlinseselskab (DOKS).

1998-1999 - 240 timer ved årskursus i Grundmotorik ved børnelæge og forfatter Bente Pedersen og motoriklærer Anne Brodersen.

1998 - Fødte en datter -Julie.

1998 - Medlem af International Center for Education in Behavioral Optometry (ICEBO).

1997 - Kursus i Reflekser ved Katarina Johannesen-Alvegard fra Göteborg, Sverige.

1997 -  5 dages kursus med teori og praksis for optikere med erfaring i synstræning for børn med indlæringsproblemer ved Harry Wachs.

1997 - Gifter mig med Ole Borgkvist.

1997 - 19 timers undervisning i 'Kraskin-Skeffington Symposium on Vision'.

1997 - 14 timers undervisning i 'Behavioral Vision' på Baltimore Academy for Behavioral Optometry.

1997 - 3 dages kursus i 'Vision and Nourology from Fetus to School Age' ved Albert A. Sutton.

1996 - Opstartede egen klinik.

1996 - Dansk uddannelse i samsyn (binokulært syn).

1996 - Uddannet i svagsyn.

1995-1996 - Uddannselse i USA som samsynsoptiker:
21 timers undervisning i Vision Development: Diagnosis and Therapy i Palm Springs i 1995.
49 timers undervisning i Vision Therapy på Baltimore Academy for Behavioral Optometry i 1995.
Ophold på OEP (Optometric Extension Program) -kontoret i Californien.
Desuden ophold på akademier og universitetsbesøg i Los Angeles samt praktisk erfaring i klinikker med synstræning:
The Vision and Conceptual Development Center, Washington D.C. ved Harry Wachs.
Specializing in Vision Problems which Influence Academics, Athletic and Executive. Achievement, Washington D.C., USA, ved Morton Davis.
Developmental Vision Care California by Donald J. Getz.
Newport Beach Developmental Optometry Group i Califonien ved Beth E. Ballinger.
Optometric Vision Development Center i Californien ved Claude A. Valenti.
Baltimore Vision Fitness Center, Baltimore, ved Paul A. Harris.
Klinik i San Diego ved Robert Sandet.

1994 - Uddannet i erhvervsoptometri.

1994 - Uddannet i kontaktlinsetilpasning.

1993-1995 - 140 timers undervisning: Series of Courses to practice Behavioral Optometry ved Paul A. Harris Timonium, USA.

1992 - 1995 - Erhvervserfaring i optometri.

1992 - Startede med at læse neurologi og hjernens opfattelse af indlæring.

1991 - Jordomrejse med rygsæk.

1988- 1991 - Ervervserfaring i optometri.

1983-1988 - Optikeruddannelse.

1983 - Startede gymnastiklæreruddannelse via DGI-kurser med fysioterapeuter og sommerophold på de danske idrætshøjskoler.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Litteraterliste Dorthe Borgkvist:

2009 Marts. Tidsskriftet Specialpædagogik Nr.2  

2008 Hallo - er der hul igennem? Schønberg, Danmark, Ann-Elisabeth Knudsen og Karin SvennevigHyldig

2008 Mennesket i hjernen - en grundbog i neuropædagogik af Kjeld Fredens. 1. udgave, 3. oplag.

2007 Kost Adfærd Indlæring, Klim, DK, Frede Bäuner

2007 Seje drenge og superseje piger, Schønberg, DK, Ann-Elisabeth Knudsen

2007 Vejledning til Gode tanker - Gode følelser. Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge af Paul Stallard og Psykologisk Forlag A/S 1. udgave 1. oplag.

2006 Grundmotorik: Labyrintsansen, Forfatterforlaget, ansvarshavende redaktør: Bente Pedersen

2006 Grundmotorik: Præmature (for tidligt fødte) børns sansemotorik, Forfatterforlaget, ansvarshavende redaktør: Bente Pedersen

2006 Grundmotorik: Reflekser, Forfatterforlaget, ansvarshavende redaktør: Bente Pedersen

2005 Grundmotorik – tidsskrift om børns grundmotorik, Forfatterforlaget, ansvarshavende redaktør: Bente Pedersen

2004 Babysvømning: Hvorfor og hvordan, Forfatterforlaget, Helle Kromann og Lene Skovgaard

2004 Pisken eller guleroden?, Hougaards Forlag, Bent Hougaard

2004 Pæne piger og dumme drenge - hvorfor er der ingen børn, der opfører sig, som de har hjerne til? Schønberg, DK, Ann-Elisabeth Knudsen

2004 The Well Balanced Child: Movement and Early Learning, Hawthorn Press Early Year Series, USA, Sally Goddard Blythe

2002 Ehen the Brain Can’t Hear , Pocket Books (a division of Simon & Schuster Inc.) , NY USA, Teri James Bellis

2001 Juvenile Bilateral Functional Amblyopia Streff Syndrome: Behavioural Aspects of Vision Care, OEP Foundation, Anne Barber (editor)

2001 Related Topics, Behavioural Aspects of Vision Care, OEP Foundation, Anne Barber (editor)

2001 Visual & Vestibular Consequences of Aquired Brain Injury, OEP Foundation, USA, Editors: Irwin B. Suchoff, Kenneth J. Ciuffreda, Neera Kapoor

2000 Behavioural Aspects of Vision Care: Infant and Toddler Strabismus and Amblyopia, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor) 

2000 Clinical Practice Guidelines, ICDL Press, USA, The Interdisciplinary Council on Development and Learning Disorders

2000 Når solen vender, Forfatterforlaget, DK, Erik Askholm

2000 Optometry’s Role in Juvenile Delinquency Remeditation: Behavioural Aspects of Vision Care, OEP Foundation, Anne Barber (editor)

2000 Tipsfor Growing Your Practice: Behavioural Aspects of Visioin Care, OEP Foundation, Anne Barber (editor)

1999 Visual  Demands of the Workplace: Behavioural Aspects of Vision Care, OEP Foundation, Anne Barber (editor)

1999 Vision and Sensory Integration: Behavioural Aspects of Vision Care, OEP Foundation, Anne Barber (editor)

1998 Behavioral Aspects of Vision Care: Patients with Special Needs, OEP Foundation Inc., USA, Anne Barber (editor)

1998 Behavioral Aspects of Vision Care: Working with Seniors, OEP Foundation Inc., USA, Anne Barber (editor)

1998 Behavioural Aspects of Vision Care, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1998 Bibliography of Near Lenses & Vision Training Research, OEP Foundation

1998 Her er jeg! Hvem er du?, Forlaget Apostrof København, DK, Jesper Juul

1998, Optometric Vision Therapy, OEP Foundation, Baxter Swartwout

1998 Sanseintegration hos børn, Munksgaard, DK, A. Jean Ayres

1997 Accommodation, Nearwork and Myopia, Optometric Extension Program, USA, Editha Ong, Kenneth J. Ciuffreda 

1997 Barnet og de mange intelligenser, Dafolo, Frederikshavn, DK, Lis Bonde Rolsted

1997 Lille menneske stor udvikling 0-3 år, Lille menneske 3-6 år, Skalmeje, Sunds, DK, Meta Jørgensen, Hanne Kroborg.

1997 Oftalmologisk håndbog for optikere: Scriptor, København, DK, af Bruun-Jensen, Jørgen Norn, Mogens S. Sørensen

1997 Små grå store tanker – et temahæfte om hjernen, Experimentarium, Ida Toldbod

1997 Teorien bag børns bevægelser: Dafolo, Frederikshavn, DK, Bente Pedersen

1997 Wachs Analysis and Cognitive Structures, Western Psychological Services, Harry Wachs and Lawrence J. Vaughan

1997 Vision Therapy: Nonstrabismic Vergence Problems, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1997 Vision Therapy: Visual Thinking for Problem Solving, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1997 Vision Therapy: Pursuits And Saccades – Theories and Testing, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1996 A Teacher´s Window Into the Child’s Mind, and papers from the institute for neuro-physiological psychology: Fern Ridge Press, Eugene, Oregon, USA.

1996 Udviklingspskykologiske teorier: 2. udg. Socialpædagogisk bibliotek, Munksgaard, KBH, DK, Esben Jarling

1996 Vision Therapy: Tools Of Behavioural Vision Care: Lenses, Occluders And Filters, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1996 Vision Therapy: Tools of Behavioural Vision Care, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)
Vision Therapist: COVTT Study Guide, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1996: Vision Therapy: Tools and Behavioral Vision Care: Prisms, OEP Foundation Inc., USA, Anne Barber (editor)

1994 Brug din krop: Distrubution: Svend Ove Glamsbjerg, DK , Bente Pedersen og Anne Brodersen, Anne Jørgensen

1995 Børn og motorik, Forlaget Børn og Unge, Odense, DK, Bente Pedersen og Anne Brodersen

1995 Care of The Patient: Open Angle Glaucoma, American Optometric Association

1995 Care of The Patient: Ocular Surface Disease, American Optometric Association

1995 Care of The Patient: Conjunctivitis, American Optometric Association

1995 Care of The Patient: Cataract, American Optometric Association

1995 Care of The Patient: Retinal Detachment and Related Peripheral Vitreoretinal
Disease, American Optometric Association 

1995 Haser i skoven: Dafolo, Frederikshavn, DK, Bente Pedersen og Anne Brodersen

1995 How To Develop Your Childs Intelligence, OEP Foundation, USA, G. N. Getman

1995 NSUCO Oculomotor Test, OEP Foundation, W.C. Maples

1995 The Optimistic Child: A Revolutionary Program that Safeguards Children Against Depression & Builds Lifelong Resilience, USA, Martin E. P. Seligman

1994 Development & Perceptual Assessment of Learning-disabled Children, OEP Foundation, USA, Sidney Groffman, Harold A. Solan

1995 Visus: VB, KBH, DK, Per Burchardi, Bent Præst

1994 Vision Therapist: Behavioural Issues, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1994 Vision Therapy: Training Laterality & Directionality, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1994 Vision Therapist: Focusing On Accommodation, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1993 Optometric Case Analysis, OEP Foundation, Leonard C. Emery

1993 Sports Vision: Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, Alan W. Reichow, Michael W. Stoner

1993 The Celestine Prophecy: An Adventure, Warner Brothers Inc., NY USA, James Redfield

1993 Vision Therapist: Hot Topics, Training Laterality & Directionality, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1993 Vision Therapist: Working With The Brain Injured, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

1993 Vision Therapy: Communicating Effectively, OEP Foundation, USA, Anne Barber (Editor)

1992 Computers and Vision Therapy Programs: Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, Leonard J. Press 

1991 Danskernes læsefærdigheder, Projekt Læsning og Undervisningsministeriet, Carsten Elbro, Susan Møller, Elisabeth Munk Nielsen

1992 Developmental Optometry: Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, G.N. Getman

1992 Smart in Everything…Exept School, Vision Extension Inc., USA, Sally Marshall Corngold (editor)

1992 Vision And School Success, Vision Extension Inc., USA, George B. Spache, Lillian R. Hinds, Lois B. Bing

1991 Funktionel Optometri 1 og 2 : VB, KBH, DK, Bent Præst

1991 Guiding Strabismus Therapy, Vision Extension, Lora G. McGraw

1991 Normale og retarderede børns motoriske udvikling: Munksgaard, KBH, DK, Britta Holle

1991 Optografisk analyse: VB, KBH, DK, Per Burchardi, Bent Præst

1991 Pediatric Optometry – A Pediatricians Perspective, Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, Ray C. Wunderlich

1991 Suddenly Successful: How Behavioural Optometry Helps You Overcome Learning, Health and Behaviour Problems, The Writing Team, OEP Foundation, Hazel Richmund Dawkins, Ellis Edelman, Constantine Forkiotis

1990 The Suddenly Successful Student, The Writing Team, USA, Hazel Dawkins, Ellis Edelman, Constantine Forkiotis

1990 Visual Training – The Joy of Optometry: Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, Coleman Hatfield


1989 HJERNEN - Introduktion til neuropsykologien. 3. oplag. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk

1989 Unique Services and Your Success: Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, Paul Harris 

1988 Brug din hjerne – til en forandring, 5. oplag, oversat fra engelsk efter ’Using Your Brain For a Change’ Real Peoples Press, USA, Richard Bandler (oversat af John Holst og udgivet i Danmark af Paludan)

1988 Developing the Dynamic Vision Therapy Practice, OEP Foundation, Willard B. Bleything (editor)

1988 Introduktion to Climate Optometry: Introduction to Behavioural Optometry, OEP Foundation, A. M Skeffeington

1988 Massage, dansk udgave, Bonniers Bøger, Clare Maxwell-Hudson

Ca. 1987 Nordisk lærebok i optikk, Nordisk Skolesamarbeid, Nordisk Ministerråd, København

1986 Læse -/ Skriveparat: Munksgaard, KBH, DK, Britta Holle

1986 Piaget for Teachers, 2. edition, C.A.E Inc., USA, Hans G. Furth

1985 Your Child’s Vision, Simon & Schuster Inc., New York, USA, Richard S. Kavner

1984 Alternative behandlinger af ordblindhed, Hedeskov, DK, Kjeld Johansen

1983 Handbook of Ophthalmic Optics, Zeiss West Germany, Carl Zeiss 

1983 Øjets og ørets histologi: KBH, DK, Finn Geneser

1981 Visual Imagery: An Optometric Approach, OEP  Foundation Inc., USA, Elliot B. Forrest

1980 How to Use Your Power of Visualization, Lyons Visualizations Series, USA, Emily Bradley Lyons

1975 Hjernen: Dansk Udgave: Nyt Nordisk forlag Arnold Busk A/S, Moskva, USSA, Alexandr Romanovich Luria

1974 Læse- og skrivevanskeligheder, Borgen, Lund, Sverige, Eve Malmpuist

1974 Thinking goes to School: Oxford University Press INC , New York, USA, 1974 Hans G. Furth og Harry Wachs


Vision Therapist: Amblyopia, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)

Advanced Therapist Volume 34 Number 1, OEP Foundation, USA, Anne Barber (editor)  

  

 © 2020 Syn & Indlæring
Webzoo - Joomla design