Forside arrow DR på Besøg
 
 
 
Kurser i syn, motorik og indlæring

 

Bedre koncentration og læsning.

Vi afholder informationsmøde ca. 2 - 3 gange om året ved Dorthe Borgkvist, klinisk forsker i neurologi, sprog, syn og årsagsbehandling til læringsbesvær.

Tidspunkt for næste kursus vil fremgå af denne side.

 

 

 

 

 

 

 

SYN - SPROG - MOTORIK - INDLÆRING 

Kursus og uddannelsesforløb ved Dorthe Borgkvist, ejer af Klinik Syn og Indlæring samt klinisk forsker i neurologi, sprog, syn og årsagsbehandling til læringsbesvær.    

Kursusbeskrivelse:    Har man svært ved at læse, har nedsat læsehastighed eller stavebesvær findes der ofte en neurologisk forklaring i hjernens modtagelse af synet og hørelsen. Ved koncentationsproblemer findes der også et andet alternativ end medicin, da det er muligt at træne hjernens centre, og dermed øge koncentrationen. Dette er noget af det, der vil blive diskuteret og undervist i på kurset. Der vil også blive informeret om den sidste nye forskning og træning i årsagsbehandling til læringsbesvær. Du får via metoderne hjælp til at forstå dine børn eller elever meget bedre.

Kursus 1: Labyrinttræning

Kursus 2: Følesans 

Kursus 3: Muskel / led-sans 

Kursus 4: Højre/venstre begreb og koordination  

Kursus 5: Øje/hånd og øje/fod 

Kursus 6: Fingermotorik, skrivegreb, fingerkoordination.  

Kursus 7: Primitive reflekser  

Kursus 8: Sprog / hørelse  

Kursus 9: Koncentration og øjenbevægelser  

Kursus 10: Visuel hukommelse  

Kursus 11: Siddestilling, Læsestilling, Læseudholdenhed.  

Kursus 12: Matematikforståelse

Kursusrækken giver indsigt i og viden om at kunne træne og stimulere et barn eller en voksen med syns- og motorikbesvær. Med udgangspunkt i Piagets udviklingsteori henvender kursusrækken sig både til forældre og fagpersoner med interesse for syn og motorisk udvikling. Kurserne er sammensat af en henholdsvis teoretisk og praktisk del med test og træning af øvelserne. Træningen foregår via sjove lege, da man ofte indlærer bedst, når man har det sjovt. Legene er selvfølgelig målrettet mod det besvær og den problematik, der er testet for. Programmet er lige til at gå hjem og anvende.

Følesans
Kender du børn, der ikke mærker kulde eller varme, f.eks. børn der løber ud i sne og frost uden sko og jakke eller har gummistøvler, lange ærmer og lange bukser på i sommervarmen? Du kan nemt hjælpe disse børn, da problemet er, atfølesansen er for inaktiv. Hvis et barn altid kommer op og slås med andre børn, kan det skyldes, at følesansen er overaktiv. Barnetføler et strejf som et slag og slår igen. Det kan også være, at du kender et barn, der har svært ved at sidde stille på en stol. Dette kan skyldes en primitiv refleks, der ikke er velstimuleret, så barnet gør en ubevidst bevægelse i bækkenet, hver gang en bukselinning eller ryglæn berører ryggen. Kan du genkende disse børn og ønsker du at hjælpe dem, så meld dig på kurset. Her gennemgås teori, testning og træning af følesansen.

Balanceorganet i det indre øre
Kenderdubørn, der ikke kan lide at klatre, rutsche, snurre rundt på en gynge eller har tendens til køresyge? Dette kannemt afhjælpes ved at stimulere opfattelsen i centralnervesystemet og balanceorganet i det indre øre. Kender du børn, der er meget aktive, og hvor der er fuld damp på hele tiden, er der også hjælp at hente ved effektiv træning,der hjælper med at tage dampen af. Balanceorganet i det indre øre har et reflektorisk samarbejde med de muskler, der får øjnene til at bevæge sig fra side til side. Derfor er det vigtigt, at dette organ er velstimuleret, ellers kan læsebevægelser give svimmelhed og ubehag. Det kan også give læseproblemer, hvor ord hoppes over, og hvor barnet har besvær medlinieskift. Kan du genkende disse børn, og ønsker du at hjælpe, så tag kurset. Her gennemgås teori, testning og træning af balanceorganet i det indre øre.

Muskel-/led sansen og bevidst balance
Kender du børn, der har nedsat balance, f.eks. cykler sent uden støttehjul og ofte falder uden særlig grund? Du kan nemt hjælpe, da det er balanceorganet i det indre øre, synsproblemer og/eller muskel-/ledsans, der skal stimuleres. Muskeltonus (d.v.s. hvilespændingen i musklerne) kan være for lav, dette ses ved børn, der harsvært ved at spænde musklerne, de hænger i alle led, har ofte nedsat ansigtsmimik samt svært ved at styre mundvandet. Det er lige så vigtigt at kende og behandle overspændte muskler, der har tendens til at gå i krampe. Både for slappe og for spændte muskler kan give nedsat balance, talebesvær, skrivebesvær og nedsat læsehastighed. Så er det godt at få gennemgået teori, testning og træning af muskel-/led sansen samt den bevidste balance.

Kropskendskab og grundkoordination
Hvis du gerne vil hjælpe børn, der ofte løber ind i døre, vægge og har buler samt blå mærker som kendetegn? Kender du børn, der har problemer med at lære klokken, finde vej, bytter om på tal og bogstaver som f.eks. “b” og “d” , 'is' der bliver til 'si' eller '12' der bliver til '21'? Så kan du hjælpe ved at arbejde med øjenmotorik og kropskendskab. Kender du børn, der falder ned af stolen og har svært ved at stå stille på et ben og svinge det andet eller har svært ved at lære at cykle? Så er det koordination, du skal lære om, og der giver dig viden om kropskendskab og grundkoordination.

Hånd- og mundmotorik
Kender du børn, der har svært ved at skrive læseligt eller som holder mærkeligt på blyanten eller klager over nakkeproblemer? Har de svært ved at lære at skrive med 10 fingre på tastaturet eller svært ved at lære at spille på et instrument? Så er det grund koordination samt håndmotorik og håndkoordination, du skal arbejde med. Kender du børn, der stammer, savler eller har svært ved at udtale visse lyde, så er det grundkoordination samt mundmotorik og mundkoordination, du kan hjælpe dem med. Lær de sjove lege, hvor du kan afhjælpe problemer, også selv om de er opgivet af andre. Få kursus i håndmotorik og koordination samt mundmotorik og koordination.

Øje-hånd samt øje-fod koordination
Børn, der har svært stable klodser, gribe bolde eller som vælter vandglas, kan hjælpes. Det er træning af øje /hånd koordination, håndmotorik og øjenmotorik, der giver bedring. Ligeledes giver disse kurser også bedre skrivehastighed samt bedre kopiering ved skrivning eller tegning. Kniber det med at ramme fodboldmålet og drible med bolden? Ja, så er det øje /fod-koordination, der skal arbejdes med. Bestil kurserne og hjælp disse børn, de omhandler øje-hånd samt øje-fod koordinationslege.

Primitive reflekser
Kender du børn, der ikke udvikler sig inden for normen? Kurserne er opstillet i denne rækkefølge, da det er meget nemmere at forstå teori, når det bygger på praktisk erfaring. Primitive reflekser er tilstede, før barnet bliver født, og de hjælper til ved fødslen. Det er primitive reflekser, der gør, at barnet lærer at spise og bevæge sig. Erfaring med at se og forstå bevægelse, kropskendskab og koordination gør, at de primitive reflekser er forståelige. Primitive reflekser kan benyttes til at kontrollere, om den grundmotoriske træning er færdig. Barnet har brug for de primitive reflekser for at få sanserne til at arbejde sammen. Når en refleks bliver benyttet mange gange, giver det hjernen en meningsfyldt erfaring, så bevægelsesmønstre genkendes. Herefter kan hjernen vælge bevidst at benytte refleksen eller ikke at benytte den og gør refleksen til en bevidst handling. En ikke bevidstgjort refleks hindrer kroppen i sin videre udvikling, derfor er det vigtigt at kende de primitive reflekser.

Koncentration og læsehastighed
Kender du børn, der har svært ved at koncentrere sig? Kender du børn, der har svært ved at læse uden hjælp af en finger under teksten eller som har svært ved at skifte linie uden hjælpemidler? Kender du børn, der kan genfortælle en historie ordret, når den er læst op for dem men kan have svært ved at klare sig igennem en tekst, når de skal bruge deres egne øjne? Kender du børn, der er gode til matematik, men har svært ved at læse? Børn, der har hovedpine i panden, omkring øjnene eller i tindingerne ved læsning? Så er det øjenmotorikken, du skal hjælpe med. Størstedelen af al indlæringen i skolen foregår via synet. Koncentration via synet kan læres meget let ved enkelte lege. De muskler, der styrer øjets bevægelser kan trænes som alle andre muskler i kroppen, så en flot og hurtig koordination fremkommer og læsehastigheden stiger.

Stavning
Kender du børn, der har svært ved at stave ord, der indeholder skjulte bogstaver (f.eks. h,d,p,g), eller som staver ordene som de lyder (f. eks. 'ful' istedet for 'fugl')? Kender du børn, der har svært ved at stave ord, hvor en vokal udtales som en anden vokal (f.eks. 'hinde' istedet for 'hende')? Så kan du hjælpe dem ved at bruge lege, der øver det at huske med synet. Disse lege kan også benyttes til indskolingsbørn, så de får en god visuel hukommelse før skolestart. Det er bedre at forebygge frem for at helbrede. Få disse lege via kurset.  

Matematik
Kender du børn, der har svært ved at gange, dividere, regne i brøker, forstå fællesmængder, masseforhold, grafer m.m.? Synet er vigtig for forståelsen i matematik. Har manf.eks.ikkeforståelsen af, at et kilo bly og et kilo fjer vejer det samme, selv om det ikke ser sådan ud, så bliver massefylde nærmest ubegribeligt. Derfor er det vigtigt, at matematik læres via synslege, så den logiske forståelse falder på plads. Du kan hjælpe disse børn, hvis du tager kurset. Disse lege kan også benyttes til indskolingsbørn, så de får en god logisk tankegang før skolestart. Det er bedre at forebygge frem for at helbrede.

Ergonomisk korrekt sidde- og bordstilling
Kender du børn, der klager over nakkesmerter ved læsning? Kender du børn, der har svært ved at sidde ved et bord og læse uden en albue på bordpladen og en hånd til at holde hovedet eller som ligger hen over bordet? Så er det godt at tage kurset, der går ud på at sidde ergonomisk rigtigt, så indlæringen ikke forstyrres.

Hvad får du med hjem
Indsigt i at træne sanseintegration og grundmotorik.
Indsigt i synets betydning for indlæringen.

Få hjælp til:
børn der har svært ved at sidde stille
børn med nedsat koncentration
børn med ustabil indlæring

Hvert kursus består af tre timer med teori, test og træning samt udførligt og nemt forståeligt skriftligt materiale. Der er god tid til at afprøve og teste øvelser, så det er nemmere at huske dem og få svar på alle spørgsmål.Tilmeldingen er bindende. Ved afbud min. 18 dage før kurset er det muligt at få 80% af kursusprisen retur efter kursusafviklingen. Der skal være mere end 2 kursister, ellers udsættes kurset, der kan max. være 30 deltagere.

Pris: Pr. person 36.000,- kr.  Alle kurser er inklusiv materialer, kaffe, te, vand og frugt samt afslutningsvis uddannelsesdiplom.

Vi afholder også gerne kurser hos dig, på din skole, institution, forening m.m. på timebetaling.
Ring for nærmere oplysninger samt priser.

 © 2020 Syn & Indlæring
Webzoo - Joomla design