Forside arrow DR på Besøg
 
 
 
Læseproblemer

Et godt syn kræver mere end det at kunne se små bogstaver og billeder tydeligt. Øjnene skal kunne arbejde sammen - dette kaldes samsyn.
Det er også vigtigt, at man kan flytte øjnene langs en linie for ikke at springe ord over eller miste læsestedet, da dette ellers kan give skoleproblemer.
For at huske og forstå det man ser eller læser og for at blive en god staver er det vigtigt at kunne tænke i billeder.
Synssansen udvikles trin for trin gennem hele vores opvækst og kan derfor stimuleres som enhver anden sans.
Synet har mange funktioner, så selvom der er konstateret fuldt syn, er det langt fra sikkert, at der er kontrolleret for samsynsproblemer.
Tegn på læseproblemer er bl.a langsom læsehastighed.
Det kan skyldes nedsatte synsfunktioner eller problemer med synets grundlag, det kan være problemer med samsyn, fiksering, fokusering og / eller følgebevægelser.

Legetøj, der træner dit syn: www.legogindlaering.dk

 

Syn og Indlæring

 

 

 

Teksten følges med finger eller bogmærke, man springer linjer over / mister læsested: Dette forekommer ofte, hvis man har problemer med at kontrollere sine øjne. Det kan være problemer med at styre øjnene hen over en linie og / eller at skifte linie, eller hvis man let bliver forstyrret af andre perifere synsindtryk. Derfor benyttes en finger eller lign. til at hjælpe øjets bevægelser.

Hovedet og ikke øjnene drejes efter læsested:
Dette er tilfældet, når øjnenes bevægelser ikke er frigjorte fra hovedets bevægelser, eller der er problemer med at bevæge øjnene. Derfor må der kompenseres ved at bruge de store nakkemuskler istedet for de 12 små øjenmuskler.

Ser dobbelt / skygger efter bogstaver:
Dette skyldes problemer med samsynet. Hvis impulserne fra højre og venstre øje ikke er helt koordineret, kan der ses dobbelt eller skygger efter bogstaverne.

Bytter om på 'b' og 'd':
Kan skyldes nedsat lateralisering (højre og venstre problemer) eller rum- og retningsfornemmelse, nedsat fiksering eller problemer med den visuelle hukommelse.

Læser små ord bagfra / bytter om på ord:
Det skyldes ofte nedsat lateralisering (højre- venstre problemer) eller rum- og retningsfornemmelse samt problemer med øjenbevægelser eller samsyn.

Unormal læseafstand:
Det forekommer ofte, hvis man har læseproblemer og svært ved at kontrollere sine øjne, da synet er en stor del af balancen.

Springer over ord i teksten:
Kan skyldes problemer med øjenbevægelserne, f.eks kan det svække evnen til hurtigt og præcist at kunne rette blikket mod og undersøge bogstaver / ord ét efter ét.

Øjengener / hovedpine ved nærarbejde:
Ved overanstrengelse af synet kan der forekomme tåreflod, svie, kløe, røde øjne eller øjenlågskanter. Et typisk tegn er, at øjnene "gnides" ved lektielæsning. Hovedpine opstår typisk i forbindelse med nærarbejde eller sidst på dagen.

Manglende koncentration:
Kan skyldes nedsat balance eller ikke bevidstgjorte primitive reflekser, stor følsomhed overfor perifere synsmæssige indtryk eller nedsatte synsmæssige færdigheder, der ofte gør det svært at koncentrere sig længere tid af gangen.

Teksten står uroligt:
Problematiske øjenbevægelser eller nedsat samsyn kan opfattes som om, at det er ordene eller bogstaverne, der hopper eller står uroligt, eller at teksen ligner "myrer", der suser rundt på papiret.

Svært ved at gribe en bold:
De synsmæssige indtryk er utilstrækkelige til at især små bolde kan håndteres. Dette kan skyldes problemer med nedsatte øjenbevægelser eller samsyn og giver nedsat øje - hånd koordination. Af samme årsag kan der ofte ses en sammenhæng mellem indlærings- og læseproblemer samt færdighederne ved boldspil / idræt.

Lukker / dækker det ene øje ved læsning:
Ved problemer med samsyn kan man til tider observere, at det ene øje afdækkes af eksempeltvist en hånd for at afhjælpe problemet. Dette kan forhindre, at der ses skygger, eller at teksten bliver dobbelt. Det ene øje afdækkes med næseryggen ved at hovedet drejes / holdes akavet eller at et øje lukkes / eller afdækkes med hånden. Så er det samsynet, der skal optrænes.

Klienthistorier
Andreas´historie om hans læseproblemer og oplevelse med vores hjælp hermed.
Pige på 11 år, der er gået fra læsetrin F til B1 på 1/2 år
Nannas mors historie om Nannas læseproblemer
Vi kan hjælpe
Har du eller dit barn læseproblemer, kan vi hjælpe med det. Et godt samsyn og en god motorik er forudsætning for den bedste videre indlæring.

 © 2020 Syn & Indlæring
Webzoo - Joomla design