Forside arrow DR på Besøg
 
 
 
Skelen og dovent øje (Amblyopi)

Det er aldrig for sent at behandle et dovent øje eller en skelen:
Tidligere mente man, at synsproblemer, hvor det ene øje bruges mere end det andet, skulle opdages og behandles inden 6-års alderen, men nervesystemets plasticitet gør, at selv voksne kan forbedre deres syn og måske endda rette det helt ved hjælp af speciel træning.

Øjet:
Øjet bliver holdt på plads af små, meget stærke muskler, og når musklerne strammes på den ene side af øjet samtidig med, at de slapper af på den anden side, drejer øjet. Hjernen og nervesystemet kontrollerer bevægelserne af disse muskler, sådan at begge øjne bevæger sig sammen. Hjernen skal sørge for, at øjnene bevæger sig i samme retning, så de begge kan pege på den samme genstand på samme tid. Øjnene er nødt til at følges ad, for at man kan få et enkelt og klart syn. Hvis øjnene ikke følges ad, kan det resultere i læsebesvær og medføre skoletræthed.

Når en person ser på en ting, rammer lyset fra genstanden øjets nethinde (retina) bagerst i øjet. Her foregår en kompliceret kemisk proces, som gør lyset til nervesignaler, som går fra begge øjne til hjernen. Når signalerne når hjernen, omdannes de til ét billede af det, man ser på. Koordination af informationer fra begge øjne er en utrolig vigtig del af synet, det er herfra vi får vores afstandsbedømmelse og 3-dimensionale syn.

Synsproblemer som forstyrrer koordinationen mellem synsinformationerne i hjernen, skaber forvirring og fremkalder blandt andre de symptomer, vi kalder dovent øje og skelen. Symptomer for dovnet øje og skelen er kun sjældent sygdomsrelateret, men skal snarere ses som organismens alternative løsning på et generende styringsproblem - nemlig dobbeltsyn.

Dovent øje:
Dovent øje opstår, når signalerne fra det ene øje undertrykkes permanent eller forbindelsen mellem det ene øje og hjernen er meget dårlig, og hjernen derfor ignorerer eller undertrykker de fleste af øjets signaler for at undgå forvirring med synsindtrykket fra det andet øje. Dovent øje behandles ved små børn blandt andet ved særligt at stimulere det dårligst seende øje med f.eks. tegning og papirklip. Men det er ikke nok kun at styrke synet på det dårlige øje. Barnet skal også lære at bruge øjnene sammen.

Visuel træning både hos klinikken og hjemme kan ofte lære barnet at håndtere de underliggende årsager til dovent øje. Resultater på synsskarpheden kan normalt ses allerede efter et par måneder.

Behandling af voksne er grundlæggende den samme, men det tager længere tid, før resultaterne ses. Klienterne udfører øvelser udviklet til at forbedre fokusering og bedømmelse af rummet omkring dem.

Når både dovent øje og de underliggende årsager er væk, er resultaterne permanente.

Dovent øje kan gøre det vanskeligere at læse, gribe en bold eller parkere en bil. Sådanne aktiviteter kræver en ekstra indsats for at kompensere for visuelle begrænsninger. Desuden finder nogle mennesker med dovent øje det svært at bruge f.eks. kikkert og mikroskop, fordi øjnene ikke samarbejder særlig godt, eller de lukker det ene øje, når de læser.

Skelen:
Ved skelen kan hjernen ikke styre øjnene, så de følges ad. Mens det ene øje ser, kan det andet dreje indad eller udad eller måske vandre i forskellige retninger. Skelen kan være til stede permanent eller lejlighedsvis.

Når øjnene ikke præcist peger på samme sted i rummet, modtager hjernen indtryk fra to forskellige områder af omgivelserne, hvilket fører til tydeligt forvirrende synssignaler og dobbeltsyn. Hjernen vil af nød undertrykke signalerne fra det ene øje for at fjerne forvirringen. Man mærker det ikke selv, det gør jo ikke ondt, og hjernen arbejder bare videre, som om det ene øje er lukket.

Udviklingsvanskeligheder hos et barn kan give problemer med at styre øjnene, så de begynder at skele. Skelen kan også forårsages af et traume, feber eller i sjældne tilfælde, fordi der mangler en muskel. Spastiske lammelser, ubevidste bevægelser af øjet og infektioner er andre mulige årsager.

Jo yngre man er, jo nemmere er det at lære den korrekte måde at bruge øjnene på. Ligesom at gå og tale kan disse evner læres og udvikles hele livet. Tidlig opdagelse og indsats mod funktionelle problemer er derfor vigtig.

Hvordan opdages skelen og dovent øje?
Ved fødslen er et barns øjne ikke velkoordinerede, men efter et par uger lærer barnet oftest at bevæge øjnene sammen. Hvis et barns øjne bliver ved med at være ukoordinerede kan det være tegn på et synsproblem som f.eks. skelen eller dovent øje.

Hvis et barn udviser usædvanlige øjenbevægelser, orienteringsbesvær eller dårlig motorisk koordination kan man med fordel kontakte klinikken. Tegnene kan være så ubetydelige, at forældre og pædagoger ikke opdager skelen eller dovent øje hos små børn. Derfor er det vigtigt, at forældre bringer deres børn til undersøgelse i klinikken i 3-års alderen og en gang årligt herefter.

I klinikken tester vi for og arbejder med den funktionelle del af synssansen og vil altid henvise til læge, hvis der er sygdomstegn forbundet med synsproblemet.

Klienteksempler:
Klient med dovent øje (amplyopi) og læse/staveproblemer

Vi kan hjælpe:
Uanset alder kan vi hjælpe med en bedre synsfunktion.

 © 2020 Syn & Indlæring
Webzoo - Joomla design